بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پایان نامه

عنوان پژوهش:

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

تعداد صفحات ۲۱۹

فرمت word

اهداف تحقیق

۱- بررسی وشناخت عملیات بازار رسانی زیره و زرشک.

۲- تعیین مسیر، حاشیه، سود، کارایی وضریب هزینه بازازیابی زیره و زرشک.

۳- برآورد هزینه خدمات بازاریابی و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشک.

۴-بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه صادراتی در بازارهای نهایی وهدف.

 ۵- تعیین شفافیت یا عدم شفافیت بازار زیره و زرشک.

۶- ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت بازاریابی زیره و زرشک.

۷- برآورد توابع عرضه داخلی، تقاضای داخلی وعرضه صادراتی زیره و تعیین عوامل موثر بر آن.

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱

مقدمه ۲

۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ ۵

۳-۱ اهداف تحقیق ۸

۴- ۱ فرضیات تحقیق ۸

۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق ۹

۶-۱ پیشینه تحقیق ۹

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی ۹

فصل اول

بخش اول ۱۷

۱-۲  مقدمه‌ ۱۷

۲-۲ تاریخچه‌ ۱۸

۳-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز ۱۸

۱-۳-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌ ۱۸

۲-۳-۲  ارقام‌ زیره‌ سبز ۲۰

۳-۳-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌ ۲۰

۱-۴-۲ مصارف خوراکی و ارزش غذایی ۲۵

۲-۴-۲ اهمیت‌ دارویی‌ ۲۶

۵-۲  سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز ۲۶

۶-۲  ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز ۲۷

۱-۶-۲ کاشت‌ ۲۹

۳-۶-۲  داشت‌ ۳۰

۳-۶-۲ برداشت‌ ۳۱

۷-۲  آفات‌ و امراض‌ ۳۲

۸-۲  خصوصیات‌ زرشگ‌ ۳۳

۹-۲  تاریخچه‌ زرشک‌ ۳۴

۱۰-۲  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌ ۳۵

۱-۱۰-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌ ۳۵

۲-۱۰-۲  گونه‌های‌ زرشگ‌ ۳۵

۳-۱۰-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌ ۳۸

۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌ ۳۹

۱-۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌: ۴۰

۲-۱۱-۲  اهمیت‌ دارویی‌ ۴۰

۱۲-۲ سایر کابردهای‌ زرشک‌: ۴۱

۱۳-۲ ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌ ۴۲

۱-۱۳-۲  کاشت‌ و تکثیر ۴۴

۲-۱۳-۲ داشت‌ ۴۵

۳-۱۳-۲ برداشت‌ ۴۶

۱۴-۲ آفات‌ و امراض‌ زرشک‌ ۴۸

بخش دوم ۵۱

۱-۲  تعریف بازار ۵۱

۲-۲  طبقه بندی بازارهای مختلف ۵۱

۱-۲-۲  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: ۵۱

۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعیت مکانی: ۵۲

۳-۲   تعریف بازاریابی ۵۲

۴-۲  ابعاد مختلف بازاریابی ۵۵

۱-۴-۲  بازاری گرائی ۵۶

۲-۴-۲  بازار شناسی ۵۶

۳-۴-۲  بازاریابی ۵۶

۴-۴-۲  بازار رسانی ۵۷

۵-۴-۲  بازار گردی ۵۷

۶-۴-۲  بازار سنجی ۵۷

۷-۴-۲ بازار داری ۵۸

۸-۴-۲ بازار گرمی ۵۸

۹-۴-۲  بازار گردانی ۵۸

۵-۲  عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی ۵۹

۶-۲  تاریخچه بازاریابی ۵۹

۷-۲  مفاهیم اساسی بازاریابی ۶۲

۸-۲  عوامل موثر در بازاریابی ۶۳

۱-۸-۲  فروشندگان اولیه ۶۳

۲-۸-۲ واسطه‌های بازاریابی ۶۴

۱-۲-۸-۲ دلالان ۶۴

۲-۲-۸-۲  واحدهای توزیع فیزیکی ۶۴

۳-۲-۸-۲  آژانسهای خدمات بازاریابی ۶۵

۴-۲-۸-۲  واسطه‌های مالی ۶۵

۳-۸-۲  مشتریان ۶۵

۴-۸-۲  رقبا ۶۶

۵-۸-۲ جوامع ۶۷

۹-۲  مفهوم جدید بازاریابی ۶۷

۱۰-۲ تئوریهای رفتار خریدار ۶۸

۱-۱۰-۲  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68

2-10-2  تئوری روان شناسی (psychogical) 69

1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار ۶۹

۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشکال ۶۹

۲-۱-۲-۱۰-۲  جستجو برای اطلاعات ۷۰

۳-۱-۲-۱۰-۲  ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) ۷۱

۱۱-۲  مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی ۷۲

۱۲-۲  اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی ۷۳

۱۳-۲  عملیات بازاریای ۷۵

۱-۱۳-۲  فعالیت‌های مبادله ای ۷۵

۲-۱۳-۲  فعالیت‌های فیزیکی ۷۶

۱۴-۲  سازمان بازاریابی ۷۸

۱۵-۲  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی ۸۰

۱-۱۵-۲   جمع آوری اطلاعات ۸۰

۲-۱۵-۲  حمل و نقل ۸۱

۳-۱۵-۲  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات ۸۲

۴-۱۵-۲  بسته بندی و تبدیل محصولات ۸۳

۵-۱۵-۲ انبارداری ۸۵

۶-۱۵-۲  تبلیغات ۸۵

۷-۱۵-۲   اعتبار ۸۵

۸-۱۵-۲  قیمت گذاری ۸۶

۱۶-۲  شبکه‌های بازاریابی ۸۷

۱-۱۶-۲ خرده فروشان ۸۷

۲-۱۶-۲  عمده فروشان ۸۷

۳-۱۶-۲  سلف خران ۸۸

۴-۱۶-۲  میدان داران ۸۸

۵-۱۶-۲ سایر موارد ۸۸

۱۷-۲  اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی ۸۹

۱-۱۷-۲  آنچه به عهده دولت می‌باشد ۸۹

۲-۱۷-۲  آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد ۹۰

۱۸-۲  نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی ۹۱

۱۹-۲  مسیر بازاریابی ۹۱

۲۰-۲  هزینه‌های بازاریابی ۹۲

۲۱-۲  حاشیه بازاریابی ۹۳

۲۴-۳- کارایی بازاریابی ۹۴

۲۳-۲  مدل‌های حاشیه بازاریابی ۹۶

۱-۲۳-۲  الگوی مارک- آپ (Mark up Model) 96

2-23-2  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model) 97

3-23-2  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model) 97

4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model) 98

24-2  شفافیت بازار ۹۹

۲۵-۲  برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی ۹۹

فصل سوم

۱-۳  مقدمه ۱۰۳

۲-۳  روش تحقیق ۱۰۳

۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۱۰۳

۴-۳ منابع اطلاعات ثانویه ۱۰۴

۵-۳ منابع اطلاعات اولیه ۱۰۵

۶-۳ جامعه آماری ۱۰۵

۷-۳ نمونه آماری ۱۰۵

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه ۱۰۸

۲-۴- اهمیت اقتصادی زیره ۱۰۸

۱-۲-۴- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره ۱۱۰

۲-۲-۴- روند تولید و صادرات زیره ۱۱۰

۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق ۱۱۴

۴-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره ۱۱۵

۱-۴-۴  ویژگی‌های سنی ۱۱۵

۲-۴-۴  سطح تحصیلات ۱۱۶

۳-۴-۴ وضعیت مالکیت اراضی ۱۱۷

۵-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره ۱۱۸

۱-۵-۴ ویژگی‌های سنی ۱۱۸

۲-۵-۴  سطح تحصیلات ۱۱۹

۱-۶-۴  ویژگیهای سنی ۱۲۰

۲-۶-۴ سطح تحصیلات ۱۲۰

۷-۴  انواع بازارهای زیره ۱۲۱

۱-۷-۴  بازار سر مزرعه ۱۲۲

۲-۷-۴ بازار عمده فروشی ۱۲۴

۳-۷-۴  بازار خرده فروشی ۱۲۶

۸-۴ سازمان بازاریابی زیره ۱۲۷

۱-۸-۴  عمده فروشان ۱۲۸

۲-۸-۴  خریدران محلی ۱۲۹

۳-۸-۴   نمایندگان عمده فروش ۱۲۹

۴-۸-۴  میدان داران ۱۳۰

۵-۸-۴ دلالان ۱۳۰

۶-۸-۴   خرده فروشان ۱۳۱

۹-۴  عملیات بازاریابی زیره ۱۳۱

۱-۹-۴  حمل و نقل ۱۳۱

۲-۹-۴  درجه بندی ۱۳۲

۳-۹-۴  استاندارد ۱۳۳

۱-۳-۹-۴ مواد خارجی موجود در زیره ۱۳۳

۲-۳-۹-۴  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: ۱۳۴

۴-۹-۴   بسته بندی ۱۳۴

۵-۹-۴  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: ۱۳۵

۵-۹-۴ انبارداری ۱۳۵

۱۰-۴  اعتبار ۱۳۵

۱۱-۴  مسیر بازاریابی زیره ۱۳۷

۱-۱۱-۴  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره ۱۳۸

۱۲-۴  قیمت گذاری ۱۳۸

۱۳-۴ حاشیه بازاریابی ۱۳۹

۱۴-۴  هزینه بازاریابی ۱۴۱

۱۵- ۴  سود بازاریابی ۱۴۴

۱۶-۴  ضریب هزینه بازاریابی ۱۴۵

۱۷-۴  ضایعات ۱۴۶

۱۸-۴  عدم کارایی بازاریابی ۱۴۷

۱۹-۴  شفافیت بازار ۱۴۸

۲۰-۴  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک ۱۴۹

۱-۲۰-۴  ویژگی‌های سنی ۱۴۹

۲-۲۰-۴  سطح تحصیلات ۱۵۰

۳-۲۰-۴  وضعیت مالکیت اراضی ۱۵۱

۲۱-۴  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک ۱۵۲

۱-۲۱-۴ ویژگیهای سنی ۱۵۲

۲-۲۱-۴  سطح تحصیلات ۱۵۳

۲۲-۴ ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک ۱۵۳

۱-۲۲-۴  ویژگی‌های سنی ۱۵۳

۲-۲۲-۴  سطح تحصیلات ۱۵۴

۲۳-۴  انواع بازارهای زرشک ۱۵۵

۱-۲۳-۴  بازار سر مزرعه ۱۵۶

۲-۲۳-۴  بازار خرده فروشی ۱۵۸

۲۴-۴   سازمان بازاریابی ۱۶۰

۱-۲۴-۴  عمده فروشان ۱۶۰

۲-۲۴-۴ خریداران محلی ۱۶۱

۳-۲۴-۴  نمایندگان عمده فروش ۱۶۲

۴-۲۴-۴  میدان داران ۱۶۲

۵-۲۴-۴  دلالان ۱۶۳

۶-۲۴-۴ خرده فروشان ۱۶۳

۲۵-۴ عملیات بازاریابی زرشک ۱۶۴

۱-۲۵-۴  حمل و نقل ۱۶۴

۲-۲۵-۴ درجه بندی ۱۶۴

۳-۲۵-۴ استاندارد ۱۶۶

۴-۲۵-۴  بسته بندی ۱۶۸

۵-۲۵-۴  انبارداری ۱۶۸

۲۶-۴  اعتبار ۱۶۹

۲۷-۴  مسیر بازاریابی زرشک ۱۷۰

۲۸-۴ قیمت گذاری ۱۷۱

۲۹-۴ حاشیه بازاریابی ۱۷۲

۳۰-۴  هزینه‌های بازاریابی ۱۷۳

۳۱-۴  سود بازاریابی ۱۷۷

۳۲-۴  ضریب هزینه بازاریابی ۱۷۹

۳۳-۴  ضایعات ۱۷۹

۳۴-۴  عدم کارایی بازاریابی ۱۸۲

۳۵-۴  شفافیت بازار ۱۸۳

۳۶-۴  مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک ۱۸۴

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه ۱۸۸

۲-۵  نتایج و بحث ۱۸۸

۳-۵  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک ۱۹۸

منابع ۲۰۵

 

راهنمایی تصویری خرید
تگ برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۳ بهمن ۱۳۹۱


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه