بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پایان نامه

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی

کودکان در شهر تهران

جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی

چکیده پژوهش :

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکانی است که قبل از ورود به مدرسه دوره مهدکودک و پیش دبستانی را طی کرده اند .

برای نمونه برداری از بین کل دانش آموزان شهر تهران ، تعداد ۳۰ نفر در مقطع تحصیلی اول ، دوم ، سوم دبستان به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر بودند .

فرضیه های اساسی این پژوهش عبارت بودند از :

-       کودکانی که از آموزشهای مهد کودک برخوردار هستند رشد مفهوم سازی آنها بیش از کودکانی است که آموزشهای مهد کودک استفاده نکرده اند.

-       آموزشهای مهد کودک ، مفهوم سازی کودکان را افزایش می دهد .

ابزار پژوهش، آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی بود : که پس از اجرای آزمون نمره گذاری داده های حاصل از پژوهش ب آزمون t مستقل و روش آنالیز واریانس دو متغییر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در این بررسی فرضیه های پژوهش تایید شدند : یعنی کودکانی که مهد کودک رفته و آموزش دیده اند در رشد مفهوم سازی با کودکانی که مهد کودک نرفته اند تفاوت معنا داری دارند و آموزش رشد مفهوم سازی را در کودکان افزایش می دهد.

افزون بر موارد گفته شده نتیجه گیری شد که ، رشد مفهوم سازی کودکان و عملکرد بالای آنها در انجام آزمون با عامل تحصیلات والدین ارتباط معنا داری ندارد .

بین تعداد فرزندان خانواده و توانایی کودکان در انجام آزمون ارتباط معناداری وجود ندارد .

رشد مفهوم سازی بین کودکان دختر وپسر تفاوتی ندارد اما بین کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنا دار است .

فهرست مطالب در ادامه

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول ( معرفی پژوهش )

الف : مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………. ۲

ب : بیان مسئله و سوالهای پژوهش …………………………………………………………………………… ۳

ج : هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۴

د : اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

ه : فرضیه پژهش …………………………………………………………………………………………………………. ۶

 تعریف عملیاتی واژها…………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم ( پیشینه تحقیق )

الف : پیشینه آموزش و پرورش پیش از دبستان در داخل و خارج از ایران …………… ۹

رشد شناختی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 نظریه های شکل گیری مفهوم ………………………………………………………………………………… ۱۶

۱الف– نظریه همخوانی گرایی محرک – پاسخ ………………………………………………………. ۱۶

ب – نظریه برونر ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

نظریه مفاهیم طبیعی………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

نظریه پیاژه …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

نظریه ویگوستکی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

بررسی آزمایشگاهی صورت بندی مفهوم ( مراحل رشد تفکر مفهومی ) ………………. ۳۰

ابزار شکل گیری مفهوم …………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۱ – روشهای مبتنی بر مقایسه و تفکیک ………………………………………………………………… ۳۵

۲ – روشهای مبتنی بر اصول طبقه بندی ………………………………………………………………. ۳۶

۳ – روش تشکیل مفاهیم ساختگی ………………………………………………………………………… ۳۷

مروری بر مطالعات گذشته ………………………………………………………………………………………… ۳۷

۱ – تاثیر تجارب فرهنگی و شخصی در رشد مفهومی …………………………………………… ۳۷

۲ – تفاوت های فردی در شکل گیری مفهوم و نقش فرهنگ و آموزش در آن……. ۳۸

۳ – تحقیق بین فرهنگی در رشد شناخت …………………………………………………………….. ۳۹

۴ – تاثیر تعامل بزرگسالان با کودک در رشد شناخت……………………………………………. ۴۰

 نقش جنسیت در توانائیهای شناختی …………………………………………………………………….. ۴۰

تفاوتهای فردی بین دو جنس در رابطه با شکل گیری مفهوم ……………………………….. ۴۱

کودکستان محیطی برای آموزش و مشاهده …………………………………………………………….. ۴۱

v     آموزش مستقیم و غیر مستقیم در کودکستان ها …………………………………………… ۴۳

v     ویژگیهای کودکان در دوره کودکستان ( ۳ تا ۶ سالگی )………………………………… ۴۴

v     سپردن کودک به کودکستان از نظر رشد اجتماعی ………………………………………… ۴۶

v     کودکستان و فواید آن ………………………………………………………………………………………… ۴۸

v     نقش پیش از دبستان در آموزش و پرورش قرن ۲۱ ……………………………………….. ۴۹

v     واقعیت های فراموش شده دوره پیش از دبستان …………………………………………….  ۵۱

فصل سوم ( روش پژوهش )

الف : روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۵۴

ب : نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

ج : جمعیت آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۵۵

د : نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………… ۵۵

۱ – ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۱-۱- آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی …………………………………………………………… ۵۵

۱-۲- نحوه اجرا و دستورالعمل آزمون …………………………………………………………………….. ۵۷

۱-۳- پرسشنامه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲ – روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل چهارم :

نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

فصل پنجم :

الف : خلاصه نتایج …………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

ب : تعیین و تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………. ۶۹

ج : محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………. ۷۲

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

راهنمایی تصویری خرید

تگ برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه