جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پایان نامه

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته :

 حقوق جزا و جرم شناسی

صفحات ۲۵۸

موضوع

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

۱- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

۲- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

۳- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

۴- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.

 

 قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه ……………………………….. ۱

فصل اول کلیات ……………………………. ۷

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی   ۸

          گفتار اول- دوران باستان……….. ۹

          گفتار دوم- دوران اسلامی………… ۱۳

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران………………………………… ۱۷

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی …………………………. ۲۰

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی  ۲۱

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی…….. ۲۱

               ب) مفهوم جرایم درمانی …….. ۲۳

               ج) مفهوم جرایم دارویی……… ۲۵

          گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………………………………….. ۲۶

              الف) عنصر قانونی …………. ۲۷

              ب) عنصر مادی …………….. ۲۹

              ج) عنصر معنوی ……………. ۳۱

فهرست                                        ب

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی ……………………………… ۳۴

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ….. ۳۴

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی… ۳۵

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی    ۳۸

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    ۴۱

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

          حقوق جزای اختصاصی ……………. ۴۱

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن………………………………… ۴۳

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی ۴۹

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی………… ۵۰

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط ۵۱

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی…. ۵۱

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی    ۵۵

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی….. ۵۹

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی…………. ۶۲
فهرست……………………………………                   ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی    ۶۳

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ………………………………………… ۷۲

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی……….. ۷۸

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ………………………………. ۷۹

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران …………………………………. ۸۹

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی ۹۶

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ………………………………….. ۱۰۶

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی ۱۱۳

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی …………………………………….. ۱۱۴

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی    ۱۱۷

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات………………………………… ۱۲۱

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی …………………………………….. ۱۲۵

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم…………. ۱۳۵

     مبحث اول مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی    ۱۳۶

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران…………………………………….. ۱۳۶

             الف) مفهوم مجازات…………… ۱۳۶

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران  ۱۳۸

فهرست                                                     د

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۴۲

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حکومتی………… ۱۴۷

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی … ۱۵۳

                الف) تخفیف مجازات…………. ۱۵۳

                ب) تشدید مجازات………….. ۱۵۴

               ج) تبدیل مجازات…………… ۱۵۶

          گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………………………………………… ۱۵۷

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت…………….. ۱۵۹

          گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………………………………… ۱۵۹

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت…………. ۱۶۱

نتیجه گیری     ۱۷۶

منابع و مآخذ………………………….. ۱۷۹

نمودار آماری…………………………… ۱۸۳

 

راهنمایی تصویری خرید
تگ برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۶ فروردین ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه