روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پایان نامه

روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر

۵۵ ص.doc

 

 

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب در ادامه


عنوان

صفحه

* چکیده پژوهش
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
سئوالهای پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم: پیشینة پژوهش
مقدمه
عوامل ایجاد کنندة افت تحصیلی و تکرار پایه
تحقیقات جهانی انجام شده
وضعیت مطالعات در ایران
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعة آماری و گروه نمونه
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش گردآوری داده ها
روش تحلیل آماری
کیفیت تحلیل
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه
جداول فراوانی
نمودار فراوانی
تحلیل داده ها
خلاصة نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: تفسیر یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوستها
پرسشنامه
پاسخنامه

فهرست جدولها

جدول ۱-۴

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

جدول ۲-۴

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

جدول ۳-۴

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

جدول ۴-۴

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

جدول ۵-۴

توزیع فراوانی تعداد افراد خانوادة دانش آموزان

جدول ۶-۴

توزیع فراوانی میزان درآمد والدین

جدول ۷-۴

توزیع رابطة والدین با دانش آموزان

جدول ۸-۴

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل دانش آموزان

جدول ۹-۴

توزیع فراوانی زندگی والدین با دانش آموزان

جدول ۱۰-۴

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

جدول ۱۱-۴

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

جدول ۱۲-۴

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

جدول ۱۳-۴

توزیع فراوانی فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان

جدول ۱۴-۴

توزیع فراوانی فعالیت فوق برنامة دانش آموزان

جدول ۱۵-۴

توزیع فراوانی مطالعة مجله، روزنامه و کتاب دانش آموزان

جدول ۱۶-۴

توزیع فراوانی فعالیت ورزشی دانش آموزان

جدول ۱۷-۴

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

جدول ۱۸-۴

توزیع فراوانی داشتن معلم خصوصی

جدول ۱۹-۴

توزیع فراوانی شرکت در کلاس تقویتی و متفرقه

جدول ۲۰-۴

توزیع فراوانی استفاده از کتاب کمک درسی

جدول ۲۱-۴

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی دانش آموزان

جدول ۲۲-۴

مربوط به میزان تحصیلات والدین

جدول ۲۳-۴

مربوط به میزان درآمد والدین

جدول ۲۴-۴

مربوط به روابط والدین با فرزندان

جدول ۲۵-۴

مربوط به زندگی والدین با فرزندان

جدول ۲۶-۴

مربوط به علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

جدول ۲۷-۴

مربوط به روابط والدین با معلم دانش آموز

جدول ۲۸-۴

مربوط به بومی بودن دانش آموزان

جدول ۲۹-۴

مربوط به منابع و مواد خواندنی در خانه

جدول ۳۰-۴

مربوط به آموزشهای غیرکلاسی (معلم خصوصی – کلاس تقویتی)

جدول ۳۱-۴

مربوط به تعداد افراد خانواده

جدول ۳۲-۴

مربوط به ترتیب تولد دانش آموزان

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

نمودار ۲-۴

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

نمودار ۳-۴

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

نمدار ۴-۴

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

نمودار ۵-۴

توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده

نمودار ۶-۴

توزیع فراوانی درآمد والدین

نمودار ۷-۴

توزیع فراوانی روابط والدین با فرزندان

نمودار ۸-۴

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

نمودار ۹-۴

توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان

نمودار ۱۰-۴

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

نمودار ۱۱-۴

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

نمودار ۱۲-۴

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

نمودار ۱۳-۴

توزیع فراوانی فعالیت غیردرسی دانش آموزان

نمودار ۱۴-۴

توزیع فراوانی شرکت در فوق برنامه مدرسه

نمدار ۱۵-۴

توزیع فراوانی مطالعة روزنامه و مجله و کتابهای مختلف

نمودار ۱۶-۴

توزیع فراوانی فعالیتهای ورزشی

نمودار ۱۷-۴

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

نمودار ۱۸-۴

توزیع فراوانی استفاده از معلم خصوصی

نمودار ۱۹-۴

توزیع فراوانی شرکت در کلاسهای تقویتی و متفرقه

نمودار ۲۰-۴

توزیع فراوانی استفاده از کتابهای کمک درسی و کمک خانواده

نمودار ۲۱-۴

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی با دوستان

چکیدة پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای ۲۱ سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یک گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول که هر گروه شامل ۴۰ نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خی دو (K) داده های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری به دست آمده از این بررسی نشان داد که میزان روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود و کمتر از روابط صمیمی والدین دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصیل والدین دانش آموزان مردود کمتر از والدین دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندنی موجود در خانه (روزنامه، مجله، کتاب) دانش آموزان مردود کمتر از دانش آموزان قبول است.

راهنمایی تصویری خرید
تگ برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه