سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي 230 ص

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : مقاله

سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی

۲۳۰ ص

 فهرست مطالب ادامه مطلب

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

عنوان                                                                                صفحه

تشکر و قدردانی——————————– أ

چکیده —————————————- د

فهرست مطالب———————————– ه

فهرست جداول ———————————- ط

فهرست نمودارها ——————————– ل

-

 فصل اول : طرح کلی پژوهش————————— ۱

دعای هنرمند———————————– ۲

مقدمه———————————————- ۳

بیان مسئله —————————– ۶

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ————- ۸

اهداف تحقیق ———————————- ۱۰

فرضیات تحقیق ——————————— ۱۲

تعریف مفاهیم و واژه ها———————– ۱۲

محدودیتهای تحقیق——————————- ۱۳

خلاصه فصل————————————- ۱۵

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق  —————– ۱۶

مقدمه—————————————- ۱۷

ساختار مغز و عملکرد آن———————– ۱۸

تعاریف خلاقیت :——————————- ۲۵

۱ . نگرشهای خاستگاهی :———————— ۲۶

۲ . نگرشهای فرایندی :————————- ۲۷

رابطه هوش و خلاقیت ————————— ۳۱

فرایند خلاقیت :——————————- ۳۶

          مراحل والاس ———————— ۳۷

          مراحل اسبورن ———————- ۳۹

          مراحل تورنس ———————– ۴۱

نظریه های خلاقیت :—————————- ۴۲

۱٫  نظریه های جهان باستان——————— ۴۲

۲٫ نظریه های جدید فلسفی ———————- ۴۴

۳٫ نظریه های روان شناسی  ——————— ۴۵

۴٫ روانکاوی جدید —————————– ۴۶

خصوصیات افراد خلاق ————————— ۴۹

نیازهای افراد خلاق ————————— ۵۶

عوامل موثر در خلاقیت————————– ۵۸

          هوش ——————————- ۵۹

          ویژگیهای شخصیتی——————— ۶۱

          خانواده—————————- ۶۳

          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت – ۶۵

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت——– ۶۹

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :—————— ۷۰

          سن ——————————– ۷۰

          جنس——————————– ۷۱

          ارزشها و فشارهای اجتماعی ———- ۷۱

          تحصیلات—————————— ۷۲

          نقش کوشش در خلاقیت—————— ۷۲

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت —————– ۷۳

تکنیکهای خلاقیت و نو آوری——————— ۷۴

        یورش فکری—————————- ۷۵

      مدل سینکتیکس ————————– ۷۷

      تکنیک دلفی … ———————— ۷۸

آموزش خلاقیت ——————————— ۸۷

 الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت————- ۸۷

         آموزش خلاقیت در جهان —————- ۸۸

  ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان — ۸۹

     نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران ۹۳

    آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد  — ۹۶

    محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  — ۹۹

اصول اساسی در پرورش خلاقیت ——————- ۱۰۷

عوامل موثر در پرورش خلاقیت ——————- ۱۰۸

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ———— ۱۱۳

خلاقیت و حل مسئله —————————- ۱۱۵

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  ———————– ۱۱۷

خلاقیت و هنر ——————————— ۱۱۸

خلاقیت و توسعه اقتصادی ———————– ۱۲۱

اثر محرک عاطفی در خلاقیت ———————- ۱۲۲

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت ۱۲۶

موانع خلاقیت ——————————— ۱۲۸

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ————– ۱۲۷

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید– ۱۳۹

سوابق پژوهش در ایران ———————— ۱۴۱

سوابق پژوهش در خارج ————————- ۱۴۳

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم—————— ۱۴۷

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش————— ۱۵۰

روش تحقیق————————————- ۱۵۱

روش گرد آوری اطلاعات————————– ۱۵۲

ابزار گردآوری اطلاعات ———————— ۱۵۲

جامعه آماری———————————- ۱۵۲

تعداد و روش نمونه گیری ———————— ۱۵۳

نمره گذاری آزمون —————————– ۱۵۴

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد ———- ۱۵۴

اعتبار آزمون——————————— ۱۵۵

روش استخراج مصاحبه کتبی ———————- ۱۵۵

اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی ———- ۱۵۶

روشهای آماری——————————— ۱۵۶

خلاصه فصل————————————- ۱۵۸

-

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها    ۱۵۹

مقدمه—————————————- ۱۶۰

تجزیه یافته های پژوهش ———————— ۱۶۱

تحلیل یافته های پژوهش————————- ۲۰۵

خلاصه فصل ———————————— ۲۰۸

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات —- ۲۰۹

نتیجه گیری———————————— ۲۱۰

پیشنهادات———————————— ۲۱۲

منابع ————————————— ۲۱۴

پیوستها ————————————- ۲۲۱

 

  « فهرست جداول»

عنوان                                                                              صفحه

جدول ۱-۲ عوامل و عناصر خلاقیت —————– ۵۹

جدول ۱-۳ پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد —– ۱۵۴

جدول ۱-۴ فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه CREE——————— 161

جدول ۲-۴ پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال ۱ مصاحبه کتبی ———————- ۱۶۲

جدول ۳-۴ پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ——————————————- ۱۶۴

جدول ۴-۴ آزمون خی دو سوال یک مصاحبه کتبی —– ۱۶۴

جدول ۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی   ۱۶۵

جدول ۶-۴ پیشایندی سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی  و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۶۶

جدول ۷-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۲ مصاحبه کتبی—- ۱۶۶

جدول ۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی ۱۶۷

جدول ۹-۴ پیشایندی سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۶۹

جدول ۱۰-۴ آزمون فی دو سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی—– ۱۶۹

جدول ۱۱-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی ۱۶۹

جدول ۱۲-۴ پیشایندی سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۷۱

جدول ۱۳-۴ آزمون فی دو سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی—– ۱۷۱

جدول ۱۴-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی ۱۷۱

جدول ۱۵-۴ پیشایندی سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۷۳

جدول ۱۶-۴ آزمون فی دو سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی—– ۱۷۳

جدول ۱۷-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی ۱۷۳

جدول ۱۸-۴ پیشایندی سوال‌ها مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۷۵

جدول ۱۹-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی— ۱۷۵

جدول ۲۰-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی ۱۷۵

جدول ۲۱-۴ پیشایندی سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۷۷

جدول ۲۲-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی—- ۱۷۷

جدول ۲۳-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی ۱۷۷

جدول ۲۴-۴ پیشایندی سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۷۹

جدول ۲۵-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی— ۱۷۹

جدول ۲۶-۴ پاسه سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی ۱۷۹

جدول ۲۷-۴ پیشایندی سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۸۱

جدول ۲۸-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی—- ۱۸۱

جدول ۲۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی     ۱۸۱

جدول ۳۰-۴ پیشایندی سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۸۳

جدول ۳۱-۴ آزمون خی دو سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی—- ۱۸۳

جدول ۳۲-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی ۱۸۴

جدول ۳۳-۴ پیشایندی سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد——————————————- ۱۸۵

جدول ۳۴-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی—- ۱۸۵

جدول ۳۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۷ مصاحبه کتبی  ۱۸۶

جدول ۳۶-۴ پیشایندی سوا ۷ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد  ۱۸۸

جدول ۳۷-۴ آزمون خی دو سوال ۷ مصاحبه کتبی—— ۱۸۸

جدول ۳۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی سوال ۱-۸ مصاحبه کتبی   ۱۸۸

جدول ۳۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی سوال ۲-۸ مصاحبه کتبی   ۱۹۰

جدول ۴۰-۴ پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال ۹ مصاحبه کتبی ۱۹۱

جدول ۴۱-۴ وضعیت افراد از نظر جنس شرکت کنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی ——————————– ۱۹۲

جدول ۴۲-۴ پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————— ۱۹۳

جدول ۴۳-۴ آزمون خی دوی جنس افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان————————————— ۱۹۳

جدول ۴۴-۴ وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی ————————————— ۱۹۴

جدول ۴۵-۴ پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————— ۱۹۶

جدول ۴۶-۴ آزمون کروکسال دالیس سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان——————————— ۱۹۶

جدول ۴۷-۴ وضعیت رشته تحصیلی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی——————————— ۱۹۷

جدول ۴۸-۴ پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان——————————— ۱۹۸

جدول ۴۹-۴ آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان ۱۹۸

جدول ۵۰-۴ وضعیت معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی——————————— ۱۹۹

جدول ۵۱-۴ پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————— ۲۰۱

جدول ۵۲-۴ آزمون کروکسال والیس معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان——————————— ۲۰۱


  « فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                 صفحه

نمودار ۱-۲ محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت)    ۵۸

نمودار ۲-۲ عمل مطلوب یادگیری زتروی————– ۶۷

نمودار ۱-۴ فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ———————————— ۱۶۱

نمودار ۲-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال ۱ مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد. ——————————- ۱۶۳

نمودار ۳-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۲ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ——————– ۱۶۵

نمودار ۴-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.——————— ۱۶۸

نمودار ۵-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ——————– ۱۷۰

نمودار ۶-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ——————– ۱۷۲

نمودار ۷-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ——————– ۱۷۴

نمودار ۸-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ——————– ۱۷۶

نمودار ۹-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ——————– ۱۷۸

نمودار ۱۰-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ——————– ۱۸۰

نمودار ۱۱-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی را به طور کمی نشان می‌دهد.——- ۱۸۲

نمودار ۱۲-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.—— ۱۸۴

نمودار ۱۳-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۷ مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.————- ۱۸۶

نمودار ۱۴-۴ وضعیت جنس افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. —————– ۱۹۲

نمودار ۱۵-۴ وضعیت سنی افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. —————– ۱۹۵

نمودار ۱۶-۴ فراوانی افراد شرکت کننده در هر کدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد. ————– ۱۹۷

نمودار ۱۷-۴ معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف را به طور کلی نشان می‌دهد. – ۲۰۰

نمودار ۱۸-۴ معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ——————– ۲۰۲

نمودار ۱۹-۴ معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ——————– ۲۰۳

نمودار ۲۰-۴ معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ——————– ۲۰۳

نمودار ۲۱-۴ آزمون ضریب هم بستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. ——————————————- ۲۰۴

راهنمایی تصویری خرید
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه