تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پایان نامه

 پایان نامه رشته علوم  ورزشی و تربیت بدنی

 عنوان پایان نامه

تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی

حجم فایل ۸٫۷۷۸ کیلو بایت
فرمت ::  Word
صفحات ::۱۰۶

 قیمت : فقط ۸,۰۰۰ تو مان

مقدمه فصل اول:
امروزه دانش های مختلف و مورد نیاز جامعه بشری ،در اکثر موارد دچار دگرگونی هاو پیشرفت های چشمگیر شده است .در این میان،  تربیت بدنی وعلوم ورزشی با کمک سایر  علوم و ارتباط متقابل  با آنها  به سمت  تکامل و رشد گام  بر  می دارد .  در دنیای  صنعتی  و ماشینی،  امروزه  چه  از نظر  ابعاد  زمانی  و چه از جهت  سطوح  کاری ، فرصتی برای انجام  تمرینات  بدنی  و فعالیتهای  جسمانی  باقی  نمانده است که این فقر حرکتی  اختلالات جسمی ،  روانی و چاقی را به همراه داشته است

قیمت ۸۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

پشتیبانی:

email: asia1.shop@gmail.com

tel: 09370735150

اموزش خرید

فهرست مطالب در ادامه مطلب

تشکر و قدردانی     ت
تقدیم    ث
فهرست مطالب     ج
فهرست جداول    ذ
فهرست اشکال     ر
چکیده فارسی     ز
فصل اول : طرح پژوهش     ۱
مقدمه    ۲
بیان مسئله     ۴
ضرورت و اهمیت پژوهش     ۶
اهداف پژوهش    ۸
پیش فرض های پژوهش    ۹
فرضیه های پژوهش     ۹
محدودیت های پژوهش    ۹
تعریف واژه ها و اصطلاحات کاربردی    ۱۰
فصل دوم :پیشینه پژوهش    ۱۳
مقدمه     ۱۴
چاقی    ۱۴
شاخص تودة بدن (BMI)    ۱۵
کنترل وزن بدن    ۱۵
لپتین    ۱۷
تنظیم سطح سرمی لپتین     ۱۸
نقش فیزیولوژیک لپتین     ۱۹
لپتین کودکان ونوجوانان    ۲۰
ورزش – لپتین    ۲۳
نقش درمانی لپتین    ۲۴
آمادگی هوازی    ۲۶
حداکثر اکسیژن مصرفی (توان هوازی)    ۲۶
عوامل تأثیر گذار بر اکسیژن مصرفی بیشینه    ۲۷
وراثت    ۲۷
جنس    ۲۸
سن        ۲۸
چربی و ترکیبات بدن    ۲۹
سطح تمرین    ۲۹
ساخت بدن    ۳۰
ارتفاع    ۳۰
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور    ۳۲
فصل سوم : روش پژوهش    ۴۰
مقدمه    ۴۱
روش پژوهش    ۴۱
جامعه آماری    ۴۱
نمونه آماری و روش نمونه گیری     ۴۱
متغیرهای پژوهش    ۴۲
متغیر مستقل    ۴۲
متغیرهای وابسته    ۴۳
امکانات، ابزارها و روش های اندازه گیری    ۴۴
اندازه گیری قد    ۴۴
اندازه گیری وزن    ۴۵
اندازه گیری اکسیژن مصرفی بیشینه    ۴۵
اندازه گیری ضربان قلب    ۴۵
نمونه های خونی و تجزیه آنها    ۴۶
روش اجرای پژوهش    ۴۶
تجزیه و تحلیل و روش آماری    ۴۸
فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل داده ها    ۴۹
مقدمه    ۵۰
آماره های گرایش مرکزی و پراندگی سن، قد، وزن    ۵۱
متغیرهای پژوهش    ۵۴
لپتین سرم    ۵۴
حداکثر اکسیژن مصرفی    ۵۵
شاخص تودة بدن    ۵۶
آزمون فرضیه ها    ۵۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    ۶۱
مقدمه    ۶۲
خلاصه پژوهش    ۶۲
یافته های پژوهش     ۶۳
بحث و بررسی    ۶۳
نتیجه گیری    ۶۶
پیشنهادها    ۶۷
فهرست منابع    ۶۸
منابع فارسی    ۶۸
منابع لاتین    ۷۱
پیوست ها     ۸۲

فهرست جداول
عنوان                                                                                              صفحه
جدول ۱-۳- برنامه تمرینات هوازی منتخب شنا به مدت ۸ هفته    ۴۳
جدول ۱-۴- مشخصات فردی آزمودنیها در گروه کنترل و تجربی    ۵۰
جدول ۲-۴- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی سن به تفکیک گروه    ۵۱
جدول ۳-۴- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی قد به تفکیک گروه    ۵۲
جدول ۴-۴- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی وزن به تفکیک گروه    ۵۳
جدول ۵-۴- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی لپتین سرم    ۵۴
جدول ۶-۴- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی اکسیژن مصرفی (VO2Max)     ۵۵
جدول ۷-۴- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی شاخص تودة بدن (BMI)    ۵۶
جدول ۸-۴- همگون بودن داده های لپتین در دو گروه پیش آزمون    ۵۷
جدول ۹-۴- نتایج آزمون T استیودنت متغیر لپتین سرم بین دو گروه کنترل و تجربی    ۵۸
جدول ۱۰-۴- همگون بودن داده های VO2Max در دو گروه پیش آزمون    ۵۸
جدول ۱۱-۴- نتایج آزمون T استیودنت متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی بین دوگروه کنترل و تجربی     ۵۹
جدول ۱۲-۴- همگون بودن داده های نمایه توده بدن در دو گروه در پیش آزمون    ۶۰
جدول ۱۳-۴- نتایج آزمون T استیودنت متغیر BMI بین دو گروه کنترل و تجربی    ۶۰

فهرست اشکال
عنوان
شکل ۱-۱- دامنة عملکرد هورمون لپتین    ۱۰
شکل ۱-۲- نتیجه بروز جهش در ژن لپتین    ۲۰
شکل ۲-۲- پاسخ دراماتیک به تجویز لپتین در کودک دارای نقص ژنتیکی در ژن لپتین    ۲۵
شکل ۱-۴- نمودار مقایسه میانگین سن آزمودنیها به تفکیک گروه    ۵۱
شکل ۲-۴- نمودار مقایسه میانگین قد آزمودنیها به تفکیک گروه    ۵۲
شکل ۳-۴- نمودار مقایسه میانگین وزن آزمودنیها به تفکیک گروه    ۵۳
شکل ۴-۴- نمودار میانگین لپتین سرم در دو گروه تجربی (A) و کنترل (B) درپیش آزمون و پس آزمون    ۵۴
شکل ۵-۴- نمودار میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی در دو گروه تجربی (A) و کنترل (B) در پیش آزمون و پس آزمون    ۵۵
شکل ۶-۴- نمودار میانگین شاخص توده بدن در دو گروه تجربی (A) و کنترل (B) در پیش آزمون و پس آزمون    ۵

راهنمایی تصویری خرید
تگ برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۹ آذر ۱۳۹۱


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه