2013 ژانویه | کاراموزی,مقالات,پروژه و سوالات استخدامی

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : سوالات وزارت نیرو

جدیدترین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو و سازمانها

تابعه برگزار شده در سال گذشته 

شامل سوالات عمومی تمامی رشته ها

 سوالات تخصصی در رشته های زیر مو جود می باشد

+

۱۶۰۰ سوال عمومی گرد آوری شده از آزمون خای گذشته

قیمت هر رشته ۲۰۰۰ تومان

جهت خرید بر روی تصویر پرداخت دانلود زیر هر رشته مورد نظر کلیک نمایید

سؤالات تخصصی تکنسین بهره برداری آب و فاضلاب+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس اداری+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس آمار+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس سیستم ها + ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کمک کارشناس نرم افزار + ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی تکنسین آزمایشگاه بهداشت محیط+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی تکنسین برق – توزیع + ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی تکنسین برق – تولید + ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی تکنسین شیمی + ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی تکنسین مکانیک + ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی تکنسین مکانیک آب و فاضلاب+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کاردانی ایمنی -برق+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس آموزش+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس ایمنی – برق+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس بررسی های اقتصادی+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس تدارکات+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس حقوق+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس روابط عمومی+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس ساختمان+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس مالی+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس محیط زیست+ ۹۰ سوال عمومی

سوالات تخصصی کارشناس مکانیک+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس منابع آب+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناس نقشه برداری+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناسی ایمنی-آب و فاضلاب+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کارشناسی نرم افزار+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی کمک کارشناس مالی+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی مهندس برق -الکترونیک+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -برق منطقه ای+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -توزیع+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -تولید+ ۹۰ سوال عمومی

سوالات تخصصی مهندسی برق – مخابرات+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی مهندسی شیمی آب و فاضلاب+ ۹۰ سوال عمومی

سؤالات تخصصی مهندسی شیمی-تولید+ ۹۰ سوال عمومی

کلیه سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

ادامه را بخوانید ...
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۹ بهمن ۱۳۹۱

ترجمه مقاله انگلیسی

Financial Sector Development, FDI

توسعه بخش مالی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی  و رشد اقتصادی در چین 

and Economic Growth in China
Christer Ljungwall*
Stockholm School of Economics and CCER, Peking University
Junjie Li**
CCER, Peking University
NO. E2007005 August 2007

صفحات فارسی ۲۴

صفحات انگلیسی ۳۶

Abstract
The economics-literature, drawing on endogenous growth theory, suggests that the level
of financial sector development may influence foreign direct investment and its impact
on the diffusion of technology in the host country, thereby increasing the rate of
economic growth. Little attention, however, has been devoted to confirm or reject this
link for China. This paper fills this gap by including measures of financial sector
development in the growth regression. The Generalized Method of Moments system
estimation is applied to data for 28 Chinese provinces over the period 1986-2003. We
show that the interaction between foreign direct investment and indicators measuring the
degree of market-oriented financing enhance economic growth

چکیده :

مقالات اقتصادی با برداشت کردن از  نظریه رشد درونزا ، نشان می دهد که سطح  توسعه بخش مالی ممکن است سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تاثیر آن را روی اشاعه تکنولوژی در کشور میزبان تحت تاثیر قرار دهد دهد و بدین طریق موجب افزایش آهنگ رشد اقتصادی گردد. با این حال ، توجه اندکی  جهت  تایید یا رد این رابطه  برای کشور چین اختصاص داده شده است. در این مقاله ، این شکاف از جمله اقدامات توسعه  بخش مالی در بازگشت رشد را پر می کند. روش کلیت یافته برآورد سیستم لحظات برای  داده ها ی ۲۸ استان چین در طول دوره ۱۹۸۶-۲۰۰۳ بکار گرفته شد.  ما مشاهده می کنیم  که تعامل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص های اندازه گیری  درجه ای از تامین مالی بازار محور ، باعث افزایش رشد اقتصادی است.

 قیمت ۷۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۸ بهمن ۱۳۹۱
دسته بندی دسته بندی : مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله انگلیسی

: Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge

  استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی

صفحات فارسی ۸

صفحات انگلیسی ۹

Authors: Ganesh D. Bhatt, Ganesh D. Bhatt is Assistant Professor, Department of Information Science and Systems, Morgan State University, Baltimore, Maryland, USA

Abstract:

In the present postindustrial society, knowledge has become a key resource. However, organizations face innumerable challenges in nurturing and managing knowledge. Unlike manufacturing activities, knowledge activities are difficult to monitor and control, because only a part of knowledge is internalized by the organization, the other part is internalized by the individuals. This duality between individual knowledge and organizational knowledge demands different sets of management strategies in knowledge management. This paper provides a framework that explores the differences between individual knowledge and organizational knowledge, and proposes a set of management strategies for knowledge management. The paper also discusses the ways through which an organization can transform individual knowledge into organizational knowledge

چکیده:

در جامعه فراصنعتی امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل گردیده است. با وجود این، ســازمانها در پرورش و اداره دانش با چالشهای بی شماری مواجه هستند. از آنجایی که صرفاً قسمتی از دانش به وسیله سازمان و قسمتی دیگر به وسیله افراد درونی می شود لذا نظارت و کنترل بر فعالیتهای دانشی برخلاف فعالیتهای تولیدی دشوار است. این دوگانگی بین دانش شخصی و سازمانی، استراتژی های مدیریتی متفاوتی را درخصوص مدیریت آن می طلبد. هدف این مقاله ارائه چارچوبی درجهت جستجوی اختلافات بین دانش سازمانی و شخصی است و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای اداره آنها پیشنهاد می کند. این مقاله همچنین روشهای مورداستفاده یک سازمان درجهت تبدیل دانش شخصی به دانش سازمانی را نیز موردبحث و بررسی قرار خواهد داد.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...
برچسب ها برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۸ بهمن ۱۳۹۱

ترجمه مقاله انگلیسی

Concept and Relevance of Income

مفهوم و مربوط بودن سود

صفحات انگلیسی ۳۶

صفحات فارسی ۳۴

فرمت : word

Abstract
Recently, many people criticize the traditionally accepted principles of realization, matching, and
allocation. In addition, the reporting performance project in the International Accounting Standards Board
(IASB) is willing to substitute the extant concept of net income for the unexperienced concept of
comprehensive income with prohibition of recycling of other comprehensive income.

خلاصه

در سال های اخیر افراد زیادی از اصول سنتی پذیرفته شده تحقق، تطابق و تخصیص انتقاد کرده اند. به علاوه پروژه عملکرد گزارشگری در هیات تدوین استانداردهای بین المللی (IASB) متمایل به تعویض مفهوم فعلی سود خالص به نفع مفهوم جدید سود جامع با منع بازگردانی سایر سودهای جامع جانشین است

قیمت ۷۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...

برچسب ها برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۸ بهمن ۱۳۹۱

The development of the Activity-Based Costing method: A comparison between France and China
Gregory Wegmann
Department of Business Administration, LEG-FARGO, UMR CNRS 5118
University of Burgundy
France
Gregory.Wegmann@u-bourgogne.fr
2011 International Symposium on Applied Economics, Business and Development (ISAEBD 2011)
August 6-7, 2011, Dalian, China

توسعه روش  هزینه یابی برمبنای فعالیت:  مقایسه بین فرانسه وچین

گره گوری واگمن

گروه مدیریت بازرگانی  دانشگاه بورگاندی فرانسه

سمپوزیم بین المللی بر اقصاد کاربردی ، کسب وکار وتوسعه

چین ودالیان ،august 6- 7/2011

صفحات فارسی ۱۰

صفحات انگلیسی ۹

ABSTRACT

In France, like in the USA, ABC was considered as a remedy for the crisis of management accounting. Now, the level of diffusion in France is as important as in Anglo-Saxon countries. Not surprisingly, the ABC method is more developed in western countries than in China. Chinese scholars began to do researches on ABC in the 1990s and at the beginnings of the 21st century, we can observe some ABC implementations in Chinese manufacturing enterprises and then in the service industries. We can also find a similarity between the Chinese and French situations. In France, we have observed some resistances to the Anglo-Saxon way of manage firms and at the beginnings, a tool like ABC has been strongly criticised.

چکیده

در فرانسه مانند آمریکا ABC به عنوان چاره ای برای بحران حسابداری مدیریت در نظرگرفته می شود. درحال حاضر سطح اشاعه در فرانسه به همان اندازه مهم است که درکشورهای انگلوساکسون است .  تعجبی ندارد روش ABC  در کشورهای توسعه یافته غربی نسبت به چین بیشتر است است. محققان چینی قرن ۲۱ در دهه ۱۹۹۰ تحقیق درباره ABC را شروع کردند  و ما  می توانیم  ABC اجرا شده  در موسسات تولیدی و پس از آن درصنایع خدماتی را مشاهده کنیم .  ما همچنین می توانیم تشابه بین موقعیت های چینی و فرانسوی را تشخیص دهیم. در فرانسه ، ما برخی مقاومت ها ی روش آنگلوساکسون در مدیریت شرکت ها را مشاهده کردیم  که درآغاز روش  ABC به شدت مورد انتقاد قرارگرفت

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...
برچسب ها برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۸ بهمن ۱۳۹۱

ترجمه مقاله انگلیسی

THE COMPUTER

کامپیوتر

صفحات فارسی و انگلیسی :۱۵

فرمت :word

DIGITAL   DREAMS

MOVILMAKERS of the early 1960s loved thern . Computer , that is . Great  banks of the things were housed in tall , gray cases and were the stuff of tape turning on plastic wheel , with professornal men in white coat tending them studiously , but while they appeared to manage many of the more sinister aspeets of late twenticth –century life mainly unclear warfare and were widely considered to be sinister ( for example s the Alpha 60 computer in sean

کامپیوتر

ایده آل های دیجیتال

فیلمسازان  اوایل  قرن ۱۹۶۰ عاشق آنها یعنی کامپیوتر ها بودند . و این کلیدهای بزرگ اسباب در محفظه  های خاکستری بلند قرار داده شدند و اسباب آلات ضبط در روی گردونه های پلاستیکی ، با مردان حرفه ای با لباس سفید که با پشتکار ، با آن کار می کردند کامپیوترهایی که ساختمانها را اشغال کرده اند اغلب مدل Mieslan هستند .

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...

برچسب ها برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۸ بهمن ۱۳۹۱

ترجمه مقاله انگلیسی

organizational citizenship behavior:its construct clean-up time

رفتار شهروندی سازمانی: زمان اصلاح ساختار فرا رسیده است

صفحات انگلیسی ۱۸

صفحات فارسی  ۱۵

چکیده:

شواهد تجربی بدست آمده شامل انتقادات و حتی بررسی های اجمالی نشریات مربوط به کار ما را وادار به تجدید نظر در تعریف رفتار شهروندی سازمانی (OCB) می نماید. در نظر گرفتن OCB به عنوان “نقش اضافی”، “فراتر از شغل” یا “بدون پاداش از سیستم رسمی” دیگر مفید به نظر نمی رسد. یک تعریف قابل دفاع تر توسط برمن و موتوویدلو تحت عنوان “کارکرد ضمنی” ارائه شده است. بعضی پیشنهادات مقدماتی برای تعریف مجدد OCB ارائه شده است؛ به مشکلاتی توجه شده است که هنگام مواجهه با تغییرات اساسی در خصوصیات سازمانها، ذهن مارا به خود مشغول نگه می دارد.

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...
برچسب ها برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۷ بهمن ۱۳۹۱

ترجمه مقاله انگلیسی :

The effect of E-marketing on the marketing performance of Small Business Enterprise:

A comparative study between Egypt and the UK.

By:  HATEM EL-GOHARY

Bradford University School of Management

اثر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی بازرگانی تصدی کوچک :

مطالعه مقایسه ای بین مصر و بریتانیا است

توسط : حاتم ال – GOHARY

برادفورد دانشکده مدیریت دانشگاه

صفحات انگلیسی ۱۸

صفحات فارسی  ۱۵

Abstract:

Small Business Enterprises (SBE’s) play a major role in the world economy, and their contribution to economic and employment growth is widely recognized. Based on the SBE role as an economic engine to drive global development, this research seeks to understand the practices and activities of these enterprises in terms of electronic marketing (Achieving marketing objectives and functions through the use of electronic communication technology), marketing performance and the effectiveness of industrial and trade SBE’s. In order to do this a comparative study is made between SBE’s in Egypt (developing) and the UK (developed).

چکیده :
بنگاههای کسب و کار کوچک (SBE ‘s) بازی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ، و سهم خود را به رشد اقتصادی و اشتغال است که به طور گسترده ای شناخته شده است. بر اساس نقش SBE به عنوان موتور اقتصادی به درایو توسعه جهانی ، این پژوهش به دنبال فهم اعمال و فعالیت های این شرکت از لحاظ بازاریابی الکترونیک (بازاریابی دستیابی به اهداف و عملکرد از طریق استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونیکی) ، عملکرد بازاریابی و تاثیر صنعتی و تجاری SBE ‘sبه منظور انجام این مطالعه مقایسه ای است در حال توسعه ساخته شده بین SBE در مصر () و انگلستان (توسعه).

 قیمت ۵۵۰۰ تومان

 

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...
برچسب ها برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۷ بهمن ۱۳۹۱

ترجمه مقاله انگلیسی

RFID and item-level information visibility

شناسایی فرکانس رادیویی و قابلیت رویت اطلاعات سطح

صفحات انگلیسی ۷

صفحات فارسی  ۲۲

a b s t r a c t
Radio frequency identification (RFID) is emerging as the hottest information tracing technology in supply
chain management with its inherent ability to reveal item-level product information.

چکیده:

شناسایی فرکانس رادیویی به عنوان تازه ترین (داغ ترین) اطلاعات در حوزه فناوری در مدیریت رنجیره تولید با توانایی ذاتی ان برای نشان دادن سطح /بخش تولید اطلاعات پدیدار می گردد.

قیمت ۷۰۰۰ تومان

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای تصویری خرید


ادامه را بخوانید ...
برچسب ها برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۷ بهمن ۱۳۹۱
دسته بندی دسته بندی : مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده شما را با بالاترین قیمت خریداریم

روش دوم کسب درآمد

ب. آپلود فایل :

- روش دیگر کسب درآمد در این سایت فروش فایل های تولید خودتان از جمله پروژه، مقاله، تحقیق، ترجمه، پاورپوینت کارموزی، طرح توجیهی و هر فایل قابل دانلود است.

- با قرار دادن فایل های خود در این سایت، صدها بازاریاب برای فروش فایل های شما بازاریابی خواهند کرد که در مدت کوتاهی به درآمد سرشاری دست خواهید یافت.

فایل ها ی پروژه ، مقاله ، گزارش کار، طرح های توجیهی باید به گونه ای باشند که توسط کاربری که اقدام به دانلود آن می کند، قابل ویرایش باشد. مثلا : پروژه با فرمت DOC ذخیره شده و در سایت آپلود شده باشد.

( فایل های با فرمت PDF مورد قبول نمی باشد، چون قابل ویرایش نیست. بنابراین در سایت قرار نخواهد گرفت.)

- در صورتی که خودتان کتابی نوشته اید، می توانید با هر فرمتی حتی PDF در سایت قرار دهید.

فایلهایی که توسط بازاریاب ارسال می شود توسط گروه مدیریتی سایت مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب ارزیابی شود به عنوان یک محصول قابل دانلود در سایت قرار می گیرد.

 

وقتی محصولی را در سایت قرار می دهید اگر پورسانت را ۵۰ درصد انتخاب نمایید ۵۰ درصد به بازاریاب و ۲۵درصد به شما می رسد۲۵ درصد باقی صرف هزینه های سایت می شود

در انتخاب پورسات دقت نمایید هرچه سهم بیشتر به بازاریاب بدهید امکان فروش بیشتری برای شما حاصل می شود. زیر بازاریابان بیشتری به سمت فایل شما جذب می شوند.

 

نحوه ی تسویه حساب : شما می توانید در هر روز هفته با ورود به سیستم، حداقل مبلغ قابل برداشت ۵۰۰۰ درخواست تسویه حساب بدهید حداکثر تا ۲۴ ساعت ، مبلغ انتخاب شده، به حساب بانکی شما واریز می شود. و مشخصات رسید بانکی در پنل شما ثبت می شود.

- عدم ارسال فایل هایی که نیاز به مجوز انتشار دارد (در صورت نداشتن مجوز مربوطه)

- عدم ارسال فایل هایی که مربوط به اشخاص و بدون اجازه صاحب اثر می باشد

 

ثبت نام در سیستم همکاری در فروش فایل

 

 


ادامه را بخوانید ...
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۶ بهمن ۱۳۹۱
صفحات :
صفحه 1 از 1912345...10...قبلی »