بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره

 ۱۰۳ صdoc

 

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب در ادامه

 

*فهرست مطالب

چکیده
* فصل اول : کلیّـات
* تحقیق
* مقدمه
* بیان مسئله
* و سئوال پژوهش
* هدف های تحقیق :
* فرضیه های تحقیق :
* اهمیت و ضرورت تحقیق :
* متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها :
* تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :
* فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
* تعریف مدیریت
* انگیزش
* عوامل مؤثر در انگیزش :
* انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر:
* بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان
* مقدمه
* نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان
* الگوهای سنتی
* الگوی روابط انسانی
* الگوی منابع انسانی
* شکل شماره ۱
* متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان
* شکل شماره ۲
* الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت
* روش هـا
* انتظارات و دستاوردها
* ویژگی های فردی
* ویژگی های شغل
* ویژگی های موقعیت کاری
* متغیرهای مؤثر در انگیزش:
* ویژگی های فردی انگیزش
* سلسله مراتب نیازها
* برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار:
* اصلاح رفتار
* روش های اصلاح رفتار
* برای اصلاح کردن رفتار عملاً چه باید کرد؟
* دستورهایی برای اصلاح رفتار :
* دستورهایی برای استفاده از روش های اصلاح رفتار دستور
* چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
* حجم گروه :
* رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی
* موقعیت :
* روابط ایستا و پایدار :
* انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان :
* مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی :
* انگیزه ها و کوششهای انسان
* انگیزه های فیزیولوژیایی
* انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
* انگیزه های گرسنگی ، تشنگی و خواب
* انگیزه امنیت و احتراز از درد
* انگیزه جنسی
* انگیزه تحریک و فعالیت
* انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
* انگیزه های روانی
* انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
* انگیزه های اجتماعی ( نیروهای اجتماعی در انگیزش )
* انگیزه های ناخودآگاه
* انگیزش و رفتار
* فعالیت و برانگیختگی
* گزینندگی انگیزشی
* مراحل انگیزشی
* الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
* فشارهای روانی
* ناکامی
* تعارض
* فصل سوم :تعیین روش تحقیق
* جامعه مورد مطالعه
* حجم نمونه
* روش نمونه گیری
* ابزار اندازه گیری در تحقیق
* روش تحقیق
* روش آماری مربوط به فرضیه
* فصل چهارم : یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
* جدول ۱-۴ فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه اول و افزایش تحصیلات مدیران در نگرش و انگیزش احترام و فنرلت کارکنان
* جدول ۲-۴ فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه اول
* جدول ۳-۴ فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه دوم و افزایش خودیابی در
* مدیران بر روی انگیزش خود یابی و تحقق ذات کارکنان
* جدول ۴-۴ فراوانی مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه دوم
* جدول۵- ۴ : فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه سوم و توجه به نیازهای امنیتی توسط مدیران در انگیزش امنیتی کارکنان تاثیر گذار بوده است .
* جدول ۶-۴ : فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه سوم
* جدول ۷-۴ فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه چهارم و تاثیر سابقه کاری بالای مدیران در انگیزش کارکنان موثر بوده است .
* جدول ۸-۴ فراوانی مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه چهارم
* فصل پنجم :
* بحث و نتیجه گیری
* بحث و نتیجه گیری :
* پیشنهادات :
* محدودیت ها
* منابع و مآخذ

راهنمایی تصویری خرید

تگ برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه